آساناهای یوگا اغلب به یک سری حرکات ورزشی میگویند که در اصطلاح حرکت ورزشی نیستن. بلکه روشهایی از الگوهای بدن است برای بالا بردن آرامش ، تمرکز ، توزیع انرژی… در اصل مکمل ورزشی می باشد.

تقسیم بندی آساناهای یوگا :

  1. حرکات ایستاده Standing Poses                                  
  2. حرکات تعادلی Balancing Poses                         
  3. حرکات خم به جلو Forward Bends                      
  4. حرکات خم به عقب Backward Bends                   
  5. حرکات پیچ Twists                                              
  6. حرکات معکوس Reclining poses                        
  7. حرکات دراز کش Supine Poses                          
  8. حرکات مراقبه ای Meditative Poses  
  9. حرکات نشسته Simple Sitting Poses               

فواید :

 با انجام صحیح آسـاناهای یوگا نیروهای جســمی و روانی انســان با یکدیگــر هماهنگ و همســو می شـــوند. آســــاناها موجــب افزایــش اســتقامت ، انعطاف پذیری ، چابکی و سبکی بدن می شوند.

در مجموع از میان فواید عمومی میتوان به موارد زیر اشاره کرد :

1- ا ز بین بردن چربی
های اضافی بدن و حفظ تناسب اندام.

2- تسهیل در روند گردش
خون و تقویت نیروی جسمی.

3- افزایش میزان انرژی و تقویت نیروی جسمی.

4- متعادل ساختن عملکرد هورمون ها و تنظیم ترشحات غدد درون ریز بدن. آساناهای یوگا

5- تنش زدایی و برطرف
کردن خستگی و گرفتگی ماهیچه های بدن.

6- سم زدایی در تقویت
سیستم ایمنی بدن.

7- مهار هیجانات و ایجاد
احساس آرامش.

8- افزایش تمرکز فکر و
شکوفایی ذهنی.

قبل از انجام آساناهای یوگا چه نکاتی را باید رعایت کنیم ؟

– فضای مناسب از نظر
نور و دما.

– استفاده از زیرانداز مناسب.

– استفاده از لباس
مناسب که حرکات آزادانه و راحت انجام شود.

– نیم تا یکساعت قبل از
غذا و یک ساعت بعد از غذای سبک و سه یا چهار ساعت بعد از غذای سنگین.

– هماهنگی انجام حرکات
با تنفس :

* خم شدن به سمت جلو (بازدم)    

* خم شدن به سمت عقب (دم)  

*  پیچ (بازدم)  

* نزدیک کردن سرو پا به سمت هم (بازدم)  

– آساناهای یوگا می بایست با نرمی و آرامش انجام شود. و کشش های عضلانی را با روندی ملایم و بدون شتاب انجام شود.

– استقرار در حرکات
بدون حبـــس تنــفس و باتوجــه به تـــوانایــی بدن باشـــد. انقباضات ماهیچه
ها را از درجات سطحی آرام آرام به عمیق رساند. و همچنین در زمان برگشت از حرکات
انقباض ها را از عمق به سطح رساند.

– حبس در آساناها ممکن است باعث سردرد یا سرگیجه شود. که برای برطرف کردن آن می بایست برای چند لحظه در وضعیت سجده قرار گرفت.

– درد پیغام محدودیت
بدن است ، در هنگام درد می بایست حرکت را محدود کنید. تا از آسیب  دیدن مفاصل
و تاندون ها جلوگیری شود.   

– در انتهای انجام آساناها میبایست شاواسانا انجام شود. (Shavasana)     

1 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید