روز جهانی یوگا

روز جهانی یوگا

روز جهانی یوگا در 21 ژوِئن 2014 به پیشنهاد (نارند را مودی ) نخست وزیر هند و تآیید سازمان ملل متحد به تصویب رسید.

21 ژوئن مصادف با بلندترین روز سال در فرهنگ ایرانیان است که با شروع جشن تیرگان همزمان می باشد.

یوگا ورزشی جسمی و روانی است که باعث ایجاد هماهنگی بین ذهن ، جسم و روح انسان می شود.

مترجم : نیلوفر فولادپنجه

روز جهانی یوگا

بدود دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید