بیوکینزی به توانایی تغییر در DNA گفته میشود بیشتر مردم بیو کینزی را به حالت تغییر رنگ چشم میدانند.

گام نخست: ابتدا رنگی که میخواهید چشمانتان به آن رنگ دربیاید را انتخاب کنید. برای اینکه تصور درستی از آن رنگ داشته باشید، چند عکس چشم با همان رنگ پیدا کنید و در حین آموزش هر روز به آنها نگاه کنید.

گام دوم: حاال در حالت ریلکس قرار بگیرید و چشمانتان را ببندید، خودتان را تصور کنید با همان رنگ چشم دلخواه که در نظرگرفته اید. حدودا ده تا پانزده دقیقه این تمرین را انجام بدهید. این تمرین را چند روز انجام بدهید. ( سه تا پنج روز )

گام سوم: حاال در حالت ریلکس قرار بگیرید و چشمانتان را ببندید. تصور کنید جلوی آینه رفته اید و به خودتان نگاه میکنید. تصور کنید رنگ چشمانتان از رنگ واقعی کم کم به رنگ مورد نظر تغییر میکند. بهتر است تصور کنید این تغییر رنگ از اطراف مردمک چشم شروع می شود. وقتی چشمتان تغییر رنگ داد چشمانتان را باز کنید و اینبار در واقعیت این کار را انجام بدهید. یعنی مقابل آینه قرار بگیرید و به چشم هایتان نگاه کنید و تصور کنید رنگ چشم های شما به رنگ مورد نظر تغییر می کند. ممکن است بار اول موفق نشوید یا بار اول کمی رنگ چشم تان تغییر کند. )خودم اولین بار فقط اطراف چشمم تغییر رنگ داد. ( باید این تمرین را هر روز انجام بدهید )

زمان مورد نیاز برای رسیدن به این قابلیت حدودا یک ماه است. شما باید هر روز یک بار در حالت ریلکس با چشمان بسته تصور کنید که مقابل آینه قرار دارید و رنگ چشمانتان تغییر می کند و یک بار هم در واقعیت این کار را انجام بدهید، هر کدام از اینها حدودا ده دقیقه زمان الزم دارد. یعنی بیست دقیقه تصور به اضافه یک تایم برای ریلکس کردن.

سوالات آموزش بیوکینزی:

آیا تغییر رنگ چشم همیشگی و دائمی است؟ خیر، تغییر رنگ چشم حدودا تا چند ساعت حفظ می شود و شما رنگ پیش فرض چشم هایتان همان چیزی است که قبال بوده و برای تغییر رنگ چشم باید هر بار گام سوم را تکرار کنید، فقط در دفعات بعد در مدت کوتاه تری موفق به تغییر رنگ چشم خود می شوید.

آیا با تکرار این روند امکان دارد که رنگ چشم برای همیشه تغییر کند؟ به احتمال زیاد با تکرار این روند رنگ چشم شما ممکن است به رنگ دلخواه برای همیشه تغییر کند.

آموزش بیوکینزی با تکنیک های مکمل

خود هیپنوتیزم و ورزش یوگا و مدیتیشن رسیدن به نتیجه را سریعتر و ممکن تر میکند.

با یوگان و استفاده از آموزش های آنلاین یوگا که در سایت و اپلیکیشن ارایه شده است, براحتی در منزل یوگا کنید و از فواید این ورزش در سلامتی جسم و ذهن خود بهرهمند شوید و همینطور میتوانید از DVD های آموزش یوگا در خانه استفاده کنید.

10 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید