یوگا – قهرمانی و آکرویوگا

800.000 تومان

شناسه محصول: 110 دسته: برچسب:
پکیج یوگا قهرمانی و آکرویوگا به آموزش آسانای پیشرفته و ترکیبی یوگا در سطح قهرمانی همراه با جزییات کامل و نحوه انجام حرکات شامل آساناهای قدرتی, استقامتی و تعادلی میپردازد که بصورت ترکیبی به کار برده شده اند. استفاده از این حرکات سخت بوده و برای افرادی که میخواهند بصورت حرفه ای و یا برای قهرمانی یوگا را دنبال کنند مناسب میباشند و برای انجام این حرکات بدن نباید دچار مشکلات فیزیکی یا محدودیت باشد. دوره های حرکات مرجع مقدماتی تا پیشرفته به عنوان پیش نیاز برای استفاده از این دوره می باشند. در دوره آموزش یوگا قهرمانی و آکرویوگا، حرکات آکرویوگا به این صورت است که یک نفر به عنوان ستون برای اجرای نفر دیگر آماده شده و در وضعیت ثابت قرار میگیرد و نفر دیگر روی او حرکات را اجرا میکند که در این حالت یک یا چند حرکت بصورت ترکیبی میتواند انجام شود. از آکرویوگا در یوگا نمایشی, قهرمانی و در رشته آکروباتیک استفاده میشود. در این رشته همه افراد نیاز به قدرت و انعطاف لازم برای انجام حرکات دارند و برای انجام این سیکل ها, انجام حرکات گرم کننده بدن برای هر دو نفره الزامی میباشد.
  • 13 آسانا اصلی قهرمانی
  • آساناهای ترکیبی مخصوص مسابقات
  • آساناهای پیشرفته و نمایشی
  • تمرینات نمایشی آکرویوگا (دونفره)

همچنین ممکن است دوست داشته باشید…