شروع یوگا - رایگان

" دو هفته با یوگان بصورت رایگان یوگا کنید "

 

پکیج جامع یوگا در خانه

 
1.290.000 تومان

مناسب برای شروع یوگا با 58% تخفیف

یکسال برنامه تمرینی روزانه
شامل سه پکیج کامل یوگا در خانه:
" یوگا مقدماتی - یوگا متوسطه - مدیتیشن "
آماده سازی بدن برای جلوگیری از آسیب دیدگی

کاملترین پکیج آموزشی برای شروع یوگا در خانه

تمرینات کامل بصورت سیکل های به هم پیوسته

سلام بر خورشید مقدماتی و پیشرفته و آساناها

گرم کردن بدن قبل جلسات و شاواسانا در انتها

زمان هر جلسه تمرینی 40 دقیقه تا یک ساعت

 

 
پکیج جامع مربیگری یوگا
 
4.390.000 تومان

از مبتدی تا مربیگری شامل 6 پکیج کامل با 45% تخفیف :
- پکیچ جامع یوگا در خانه (مقدماتی-متوسطه-مدیتیشن)
+ پکیج یوگا سطح پیشرفته
+ پکیج پرانایاما (تنفس و مودرا)
+ پکیج کمک درمانی و حرکات اصلاحی

+ پکیج حرکات مرجع یوگا مخصوص مربیگری

+ پکیـج دانـش افزایـی یوگا مخصوص مربیـگری

+ گواهینامه رسمی مربیـگری یوگا از سایت یوگان

طراحی شده بر اساس امتحان 6 سطحی فدراسیون یوگا

 

 

 

یوگا مقدماتی

 

1.200.000 تومان

مناسب برای شروع یوگا 

+ پنج ماه برنامه تمرینی روزانه

+ شامل آساناهای سطح مقدماتی یوگا

+ تمرینات کامل بصورت سیکل های پیوسته

+ آماده سازی بدن برای جلوگیری از آسیب دیدگی

سلام بر خورشید مقدماتی برای شروع تمرینات

گرم کردن بدن قبل جلسات و شاواسانا در انتها

زمان هر جلسه تمرینی 40 دقیقه تا یک ساعت

" این پکیج در پکیج جامع یوگا در خانه نیز ارائه شده "

 

 

یوگا متوسطه

 
700.000 تومان

مناسب برای یوگا روزانه

+ پنج ماه برنامه تمرینی روزانه

+ شامل آساناهای سطح متوسطه یوگا

+ تمرینات کامل بصورت سیکل های پیوسته

سلام بر خورشید پیشرفته برای شروع تمرینات

گرم کردن بدن قبل جلسات و شاواسانا در انتها

زمان هر جلسه تمرینی 40 دقیقه تا یک ساعت

" این پکیج در پکیج جامع یوگا در خانه نیز ارائه شده "

 

 

 
یوگا پیشرفته
 
800.000 تومان

مناسب برای یوگا روزانه

+ پنج ماه برنامه تمرینی روزانه

+ شامل آساناهای سطح پیشرفته یوگا

+ تمرینات کامل بصورت سیکل های پیوسته

+ آماده سازی پیشرفته برای جلوگیری از آسیب دیدگی

+ سلام بر خورشید پیشرفته و قدرتی برای شروع تمرینات 

گرم کردن بدن قبل جلسات و شاواسانا در انتها

زمان هر جلسه تمرینی 40 دقیقه تا یک ساعت

 

 

مدیتیشن

 
400.000 تومان 

تمرینات کامل رهاسازی و مدیتیشن
+ آرام سازی بدن, ریلکسیشن, مراقبه
+ تمرینات کامل شاواسانا شامل:

" شاواسانا پسیو، اکتیو و پیشرفته "

+ تمرین کامل تنفس شکمی

+ تمرین کامل مدیتیشن نور آبی

+ قابل استفاده همراه یا بدون یوگا

" این پکیج در پکیج جامع یوگا در خانه نیز ارائه شده "

 

 

فعال سازی دوره

مدت زمان استفاده از پکیج های آموزشی بصورت آنلاین در سایت و اپلیکیشن یکسال میباشد. در صورتیکه دوره های شما منقضی شده است میتوانید آنها را تمدید نمایید. اگر دورهای های شما