هماهنگ کننده ذهن و جسم

۱.۵۰۰.۰۰۰ تومان

شناسه محصول: 7 دسته:
پکیج هماهنگ کننده ذهن و جسم جهت درمان بیماریهای روان تنی طراحی و اراده شده است و باعث درمان استرس ، اضطراب و افسردگی میگردد. تمرینات شامل سیکل های طراحی شده از آساناهای اصلی یوگا و مدیتیشن و پرانایاما جهت هماهنگ سازی ذهن و جسم و رفع مشکلات روان تنی می باشد. زندگی مدرن، کم تحرک و پر تنش امروزه و همینطور فشارهای روزمرگی باعث بوجود آمدن بیماریهای روان تنی در انسان میشود که منشا بسیاری از بیماریهای جسمی و روانی هستند. با افزایش سطح استرس و تغییرات شیمی در بدن، قسمتهایی که ضعیف تر هستند تخریب میشوند. با آسانا های ارائه شده در این دوره تغییرات شیمی بدن را به حالت بهینه میرسانیم و میتوانیم از آنها در درمان افسردگی های مزمن و روزمره، اضطراب بالا، استرس ها، اسپاسم های ماهیچه ای یا افزایش سطح انرژی در جسم و ذهن استفاده کنیم. سیکل تخصصی ارائه شده در این دوره برای کلیه افراد در گروه های سنی مختلف حتی کسانی که یوگا نمیکنند، قابل استفاده هستند و میتوانید آنها را به دفعات مورد نیاز تکرار کنید.تمرینات ارائه شده در این دوره شامل سیکل های اصلی از آساناهای یوگا به همراه تمرینات تنفس، رهاسازی و سلام بر خورشید میباشد که بصورت روزانه قابل استفاده می باشد. دوره آموزش یوگا کاهش استرس اضطراب و افسردگی شامل سه برنامه تمرینی کامل جهت کاهش استرس و اضطراب , ضد افسردگی و افزایش انرژی روزانه بدن می باشد و میتوانید این دوره را به تنهایی و یا همراه با دوره های یوگا روزانه سطح مقدماتی, متوسطه و یا پیشرفته انجام دهید تا نتیجه سریعتر و بهتر بگیرید, همچنین دوره آموزشی رهاسازی و مدیتیشن نیز شامل تمرینات تخصصی جهت افزایش آرامش و کاهش استرس میباشد که همراه با این دوره قابل استفاده است.

همچنین ممکن است دوست داشته باشید…