یوگا – هماهنگ کننده ذهن و جسم

۷۰۰.۰۰۰ تومان

شناسه محصول: 105 دسته: برچسب:

پکیج هماهنگ کننده ذهن و جسم جهت درمان مشکلات ذهنی و روان تنی مانند استرس, اضطراب, افسردگی و کمبود سطح انرژی بدن بصورت تمرینات کامل از آساناهای یوگا, مدیتیشن و تنفس طراحی و همراه با برنامه تمرینی ارائه شده است. این پکیج مناسب کسانی میباشد که دارای مشکلات شدید استرس و اضطراب هستند و نیاز به درمان دارند و بایستی تمرینات ارائه شده را تا بهبودی نسبی ادامه دهند و بعد از آن یوگا و مدیتیشن روزانه را که در پکیج جامع یوگا در خانه ارائه شده است شروع کنند.

زندگی مدرن، کم تحرک و پر تنش امروزه و همینطور فشارهای روزمرگی باعث بوجود آمدن بیماریهای روان تنی در انسان میشود که منشا بسیاری از بیماریهای جسمی و روانی هستند. با افزایش سطح استرس و تغییرات شیمی در بدن، قسمتهایی که ضعیف تر هستند تخریب میشوند. با آسانا های ارائه شده در این دوره تغییرات شیمی بدن را به حالت بهینه میرسانیم و میتوانیم از آنها در درمان افسردگی های مزمن و روزمره، اضطراب بالا، استرس ها، اسپاسم های ماهیچه ای یا افزایش سطح انرژی در جسم و ذهن استفاده کنیم. سیکل تخصصی ارائه شده در این دوره برای کلیه افراد در گروه های سنی مختلف حتی کسانی که یوگا نمیکنند، قابل استفاده هستند و میتوانید آنها را به دفعات مورد نیاز تکرار کنید.تمرینات ارائه شده در این دوره شامل سیکل های اصلی از آساناهای یوگا به همراه تمرینات تنفس، رهاسازی و سلام بر خورشید میباشد که بصورت روزانه قابل استفاده می باشد.

این پکیج را میتوانید به تنهایی و یا همراه با دوره های یوگا روزانه سطح مقدماتی, متوسطه و یا پیشرفته انجام دهید تا نتیجه سریعتر و بهتر بگیرید, همچنین دوره آموزشی رهاسازی و مدیتیشن نیز شامل تمرینات تخصصی جهت افزایش آرامش و کاهش استرس میباشد که همراه با این دوره قابل استفاده است.

همچنین ممکن است دوست داشته باشید…