یوگا در خانه ترکیبی

پکیج های یوگا در خانه را با 20 درصد تخفیف خریداری کنید

 

پکیج جامع یوگا در خانه

+ پکیج یوگا پیشرفته

 
1.390.000 تومان

مناسب برای شروع یوگا

یکسال برنامه تمرینی یوگا روزانه
شامل سه پکیج کامل یوگا در خانه:
" یوگا مقدماتی - یوگا متوسطه - مدیتیشن "
+ پکیج یوگا سطح پیشرفته

شامل تمرینات کامل از آساناهای پیشرفته

آماده سازی بدن برای شروع یوگا پیشرفته

پنج ماه برنامه تمرینی روزانه یوگا پیشرفته

 

 

 
پکیج جامع یوگا در خانه
+ پکیج کمک درمانی
 
1.390.000 تومان

مناسب برای شروع یوگا

یکسال برنامه تمرینی یوگا روزانه
شامل سه پکیج کامل یوگا در خانه:
" یوگا مقدماتی - یوگا متوسطه - مدیتیشن "
+ پکیج کمک درمانی و حرکات اصلاحی

شامل تمرینات یوگاتراپی و ارتوپدی

دست, کتف, شانه, گردن, ستون فقرات

کمر , زانو , آرتروز , پاکسازی گوارش

 

 

 

پکیج جامع یوگا در خانه

+ هماهنگی ذهن و جسم

 

1.290.000 تومان

مناسب برای شروع یوگا

یکسال برنامه تمرینی یوگا روزانه

شامل سه پکیج کامل یوگا در خانه:
" یوگا مقدماتی - یوگا متوسطه - مدیتیشن "
+ پکیج هماهنگ کننده ذهن و جسم

درمان استرس - اضطراب - افسردگی

درمان مشکلات روان تنی و افزایش انرژی

شامل تمرینات یوگا و مدیتیشن و پرانایاما

 

 

 

 

پکیج جامع یوگا در خانه

+ پکیج پرانایاما - تنفس

 
1.490.000 تومان

مناسب برای شروع یوگا

یکسال برنامه تمرینی یوگا روزانه
شامل سه پکیج کامل یوگا در خانه:
" یوگا مقدماتی - یوگا متوسطه - مدیتیشن "
+ پکیج پرانایاما ( تنفس و مودرا )

شامل 37 تمرین کامل تنفس 

تقویت قدرت ذهن و فعال سازی چاکراها

همراه با برنامه تمرینی روزانه

در سه سطح مقدماتی, متوسطه و پیشرفته

 

 
پکیج جامع یوگا در خانه
+ پکیج حرکات مرجع یوگا
 
1490.000 تومان

مناسب برای شروع یوگا

یکسال برنامه تمرینی یوگا روزانه
شامل سه پکیج کامل یوگا در خانه:
" یوگا مقدماتی - یوگا متوسطه - مدیتیشن "
+ پکیج حرکات مرجع یوگا

شامل 63 آسانا اصلی یوگا

آموزش بصورت تک حرکت با جزییات کامل

مرجع کامل یادگیری یوگا و آساناها

در سه سطح مقدماتی, متوسطه و پیشرفته

آشنایی با فوائد و محدودیت های آساناها

 

پکیج جامع یوگا در خانه

+ افزایش انعطاف و قدرت

 

1.290.000 تومان

مناسب برای شروع یوگا

یکسال برنامه تمرینی یوگا روزانه

شامل سه پکیج کامل یوگا در خانه:
" یوگا مقدماتی - یوگا متوسطه - مدیتیشن "
+ پکیج انعطاف پذیری و قدرت جسمانی

شامل 16 تمرین کامل افزایش انعطاف پذیری

مناسب برلی کسانی که بدن خشک دارند

و تمرینات افزایش قدرت جسمانی

مناسب برلی کسانی که بدن ضعبف دارند

 

 

پکیج یوگا پیشرفته

+ پکیج پرانایاما - تنفس

 
1.490.000 تومان

پکیج یوگا سطح پیشرفته

شامل تمرینات کامل از آساناهای پیشرفته

آماده سازی بدن برای شروع یوگا پیشرفته

پنج ماه برنامه تمرینی روزانه یوگا پیشرفته

+ پکیج پرانایاما ( تنفس و مودرا )

شامل 37 تمرین کامل تنفس 

تقویت قدرت ذهن و فعال سازی چاکراها

همراه با برنامه تمرینی روزانه

در سه سطح مقدماتی, متوسطه و پیشرفته

 

 
پکیج یوگا پیشرفته
+ پکیج حرکات مرجع یوگا
 
1.490.000 تومان

پکیج یوگا سطح پیشرفته

شامل تمرینات کامل از آساناهای پیشرفته

آماده سازی بدن برای شروع یوگا پیشرفته

پنج ماه برنامه تمرینی روزانه یوگا پیشرفته

+ پکیج حرکات مرجع یوگا

شامل 63 آسانا اصلی یوگا

آموزش بصورت تک حرکت با جزییات کامل

مرجع کامل یادگیری یوگا و آساناها

در سه سطح مقدماتی, متوسطه و پیشرفته

آشنایی با فوائد و محدودیت های آساناها

 

پکیج کامل یوگا در خانه

 

 

3.890.000 تومان

شامل 7 پکیج کامل یوگا در خانه (30%) :

پکیج جامع یوگا در خانه

" یوگا مقدماتی - یوگا متوسطه - مدیتیشن "

+ پکیج یوگا پیشرفته

+ پکیج کمک درمانی و حرکات اصلاحی

+ پکیج هماهنگ کننده ذهن و جسم

+ افزایش انعطاف پذیری و قدرت

+ پکیج پرانایاما ( تنفس و مودرا )

+ پکیج حرکات مرجع یوگا

+ موزیک یوگا و مدیتیشن

 

پک کامل شروع یوگا

" پکیج جامع یوگا در خانه + مت تی پی ای + آجر یوگا + کمربند یوگا با تخفیف ویژه " 

پکیج های یوگا در خانه