پک کامل شروع یوگا

" پکیج جامع یوگا در خانه + مت یوگا Alex + آجر یوگا + بند یوگا " ( 1.990.000 تومان )

یوگا پیشرفته

۱.۲۰۰.۰۰۰ تومان

یوگا – کمک درمانی و اصلاحی

۱.۲۰۰.۰۰۰ تومان

یوگا – هماهنگ کننده ذهن و جسم

۱.۱۰۰.۰۰۰ تومان

مدیتیشن و رهاسازی

۶۰۰.۰۰۰ تومان

یوگا – پرانایاما – تنفس و مودرا

۱.۴۰۰.۰۰۰ تومان

یوگا – افزایش انعطاف و قدرت

۱.۱۰۰.۰۰۰ تومان
1 2 3 7