کارگاه های یوگا – لایو

اعجاز چاکراها - ۱

جمعه ۲۵ مهرماه ساعت ۱۰ الی ۱۷
تومان ۳۰۰
۰۰۰
  • کارگاه لایو با حضور مربی
  • ۷ ساعت آموزش های کاربردی
  • تمرینات آسانا - پرانایاما - مودرا - مدیتیشن
ظرفیت تکمیل شد

اعجاز چاکراها - ۲

یکشنبه ۱۸ و سه شنبه ۲۰ آبان ماه از ساعت ۱۰ الی ۱۳:۳۰
تومان ۳۰۰
۰۰۰
  • کارگاه لایو با حضور مربی
  • ۷ ساعت آموزش های کاربردی
  • تمرینات آسانا - پرانایاما - مودرا - مدیتیشن

کارگاه مدیتیشن

جمعه ۰۹ آبان ماه ساعت ۱۵ الی ۱۷
تومان۹۰
تومان ۵۹
۰۰۰
  • کارگاه لایو با حضور مربی
  • دو ساعت آموزش کاربردی
  • آشنایی کامل، تمرین عملی، پرش و پاسخ
کلیه حقوق سایت محفوظ میباشد.