پکیج جامع + پیشرفته + پرانایاما + حرکات مرجع یوگا + افزایش انعطاف + هماهنگی ذهن و جسم + کمک درمانی و اصلاحی

چگونه میخواهید از دوره آموزشی استفاده کنید؟

پاک کردن

این پکیج ها مناسب کسانی است که میخواهند یوگا را در منزل شروع کنند و تا سطح پیشرفته ادامه دهند و درکنار آن تمامی آساناهای یوگا را بصورت دقیق و کامل فرا گیرند و همینطور پرانایاما را که شامل تمرینات تنفس و مودرا میباشد نیز انجام دهند. همچنین دوره های کمک درمانی و حرکات اصلاحی و افزایش انعطاف پذیری و قدرت و هماهنگ کننده ذهن و جسم که مربوط به کاهش استرس، اضطراب و افسردگی نیز میباشد، ارائه گردیده است.

در این محصول کلیه پکیج های آموزشی یوگا در خانه ارائه شده است.

لازم به ذکر است پکیج جامع یوگا در خانه شامل سه پکیج ( مقدماتی – متوسطه – رهاسازی و مدیتیشن ) میباشد و همراه با برنامه تمرینی به مدت یک سال ارائه گردیده است.

پکیج هایی که در این محصول ارائه شد اند

کلیه حقوق سایت محفوظ میباشد.