پکیج جامع + پیشرفته + پرانایاما + حرکات مرجع یوگا

چگونه میخواهید از دوره آموزشی استفاده کنید؟

پاک کردن

این پکیج ها مناسب کسانی است که میخواهند یوگا را در منزل شروع کنند و تا سطح پیشرفته ادامه دهند و درکنار آن تمامی آساناهای یوگا را بصورت دقیق و کامل فرا گیرند و همینطور پرانایاما را که شامل تمرینات تنفس و مودرا میباشد نیز انجام دهند.

لازم به ذکر است پکیج جامع یوگا در خانه شامل سه پکیج ( مقدماتی – متوسطه – رهاسازی و مدیتیشن ) میباشد و همراه با برنامه تمرینی به مدت یک سال ارائه گردیده است.

پکیج هایی که در این محصول ارائه شد اند

کلیه حقوق سایت محفوظ میباشد.