پکیج جامع + افزایش انعطاف قدرت

چگونه میخواهید از دوره آموزشی استفاده کنید؟

پاک کردن
این پکیج ها مناسب کسانی است که میخواهند یوگا را در منزل شروع کنند و دارای بدنی خشک و یا ضعیف هستند که به راحتی نمیتوانند تمرینات یوگا را انجام دهند و بوسیله این دو پکیج هم میتوانند یوگا کنند و هم انعطاف پذیری و قدرت جسمانی خود را افزایش دهند. لازم به ذکر است پکیج جامع یوگا در خانه شامل سه پکیج ( مقدماتی – متوسطه – رهاسازی و مدیتیشن ) میباشد و همراه با برنامه تمرینی به مدت یک سال ارائه گردیده است.

پکیج هایی که در این محصول ارائه شد اند

کلیه حقوق سایت محفوظ میباشد.