پکیج جامع + یوگا پیشرفته

چگونه میخواهید از دوره آموزشی استفاده کنید؟

پاک کردن
این پکیج ها مناسب کسانی است که میخواهند یوگا را در منزل شروع کنند و تا سطح پیشرفته انجام دهند. لازم به ذکر است پکیج جامع یوگا در خانه شامل سه پکیج یوگا روزانه ( مقدماتی – متوسطه – رهاسازی و مدیتیشن ) میباشد و همراه با برنامه تمرینی به مدت یک سال ارائه گردیده است.

پکیج هایی که در این محصول ارائه شد اند

کلیه حقوق سایت محفوظ میباشد.