یوگا پیشرفته + پکیج حرکات مرجع یوگا

چگونه میخواهید از دوره آموزشی استفاده کنید؟

پاک کردن
این پکیج ها مناسب کسانی است که میخواهند در سطح پیشرفته یوگا کنند و در کنار آن آساناهای (حرکات) اصلی یوگا را بطور کامل یا بگیرند و از فوائد و محدودیت های آنها آگاه شوند تا بتوانند آنها را بصورت کاملا صحیح بصورت تک حرکت یا در سیکل های یوگا روزانه انجام دهند.

پکیج هایی که در این محصول ارائه شد اند

کلیه حقوق سایت محفوظ میباشد.