برنامه درسی دوره

تاداسانا 00:02:00
آردها کتی چاکراسانا 00:02:00
تالاسانا 00:02:00
تریکوناسانا + سیکل آماده سازی 00:06:00
پارشواکوناسانا ۱ 00:02:00
پاريورتا پراساريتا پادوتاناسانا + سیکل آماده سازی 00:04:00
اکا پاداسانا ۱ 00:01:00
اکا پاداسانا ۲ 00:01:00
ویراسانا 00:02:00
دانداسانا 00:01:00
سوکهاسانا 00:04:00
مرجاراسانا 00:02:00
شاشانکاسانا 00:02:00
بدها کونا سانا 00:01:00
آدهوموکهاشواناسانا (شوان آسانا ۱) 00:02:00
پاوان موکتاسانا ۱ 00:02:00
پاوان موکتاسانا ۲ 00:02:00
پیچ خوابیده ساده 00:02:00
پیچ خوابیده مقدماتی 00:01:00
سوريا ناماسكار (سلام بر خورشید) مقدماتی 00:00:00
شاواسانا 00:15:00
پارشوتاناسانا + سیکل آماده سازی 00:05:00
پارشواکوناسانا ۲ + سیکل آماده سازی 00:03:00
پاریورتا تریکوناسانا + سیکل آماده سازی 00:05:00
پاریورتا پارشواکوناسانا 00:03:00
اوتکاتاسانا 00:01:00
ویرکشاسانا ۱ 00:02:00
ویرکشاسانا ۲ 00:03:00
ویرابهادراسانا ۱ 00:02:00
ویرابهادراسانا ۲ 00:02:00
ناتاراجاسانا ۱ 00:02:00
سیدهاسانا 23:59:00
پس چی موتاناسانا متوسطه 00:02:00
جانوشیرشاسانا 00:03:00
پورووتاناسانا 00:01:00
ماتسیندراسانا 00:02:00
ناواسانا 00:01:00
راجاکاپوتاسانا 00:04:00
خط کش 00:01:00
پلانک 00:02:00
ماتسیاسانا 00:02:00
بهوجانگاسانا + سیکل آماده سازی 00:05:00
پاریورتا سوپتاسانا (پیچ خوابیده) 00:02:00
سوريا ناماسكار (سلام بر خورشید) متوسطه 00:02:00
اوتاناسانا + سیکل آماده سازی 00:08:00
ویرابهادراسانا ۳ 00:02:00
آردها چاندراسانا 00:03:00
ویرکشاسانا ۳ (خم به جلو) 00:03:00
ناتاراجاسانا ۲ (خم به جلو) 00:02:00
پادماسانا (لوتوس) 00:01:00
پس چی موتاناسانا (پیشرفته) 00:02:00
اوستراسانا (اوشتراسانا) + سیکل آماده سازی 00:03:00
شیرشاسانا 00:01:00
اوردوا موکها شواناسانا (شوان آسانا ۲) 00:02:00
واسیستاسانا 00:01:00
چاتورانگادانداسانا 00:01:00
دهانور آسانا + سیکل آماده سازی 00:04:00
شالاباسانا + سیکل آماده سازی 00:05:00
هالاسانا 00:02:00
سارونگاسانا 00:02:00
ستوبندهاسانا 00:02:00
سوپتا پادان گشتاسانا 00:02:00
سوريا ناماسكار (سلام بر خورشید) قدرتی 00:02:00
سوريا ناماسكار (سلام بر خورشید) پیشرفته 00:02:00

نقد و بررسی دوره

5

5
1 امتیاز
  • 5 ستاره1
  • 4 ستاره0
  • 3 ستاره0
  • 2 ستاره0
  • 1 ستاره0
  1. مشاوره

    5

    در صورت نیاز به مشاوره میتوانید از طریق سیستم پشتیبانی هوشمند در واتس اپ و یا تماس با شماره ۰۲۱۲۲۶۳۲۰۰۲ با ما در ارتباط باشید و همینطور با پیامک عدد ۱ به سامانه ۱۰۰۰۲۱۲۲۶۳۲۰۰۲ کارشناسان ما در اسرع وقت با شما تماس می گیرند.

کلیه حقوق سایت محفوظ میباشد.